Afdeeling Aanmerkingen Ln den gas- iasbe- iervan wordt kennisgenomen uxt arbeiüs- in eene verzot' van ue mede ïeblaen Lt" liging, .nkeliers-l ireeni- >mité selfde 1 ten ;e leggei Legd te sweg te ireiken L wordt, seding 3 iige suc- illen grondaf-j strokke- ;e' op de itebe- .dressant mededeelen dat zijn verzoek onder oogen zal lorden gezien bij de behandeling van de salarisherzie aing van het gemeentepersoneel. Ao. i(ob(j I Belet op het advies van Bouw- en oningtoezichtnos. 15/124 en 35/100, wordt besloten de aanvragen nos. 1/96/ ia. 1/945 in te willigen. bedoelde medewerking wordt toegezegd. Let comité' zal t.z.t. de desbetreffende afstandsverkla- jringen ter kennis brengen van het gemeentebestuur, als arna nader overwogen zal worden de verdere behandeling! Lezer aangelegenheid. M2 U> .an tot !grootinê| i posten vee en en Braat-I 'wijking i ir van ilitie- ■zitter ,i jdeliji dv k vat .ooning totaal an vergadering kan zich met het voorstel van den Voorzit- ter vereenigen. Be desbetreffende posten worden behan- ï-eld, waarvan afzonderlijke aanteekening wordt gehouden. - i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 572