NOTULEN ÏIIH4ÏU BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 7 '^jtei.iber 193 4- Tegenwoordig de Heeren II.van Klooster en K.Loaeesent /etiiouders. Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers 3.13.6 t/m Uitgevoerd Afd. I A Afd. IIAfd. IIIAfd. IV I De Burgemeester, De Secretaris, l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 574