/y. v-vyR BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ntre.,. iJ I j 1 Oeiin0 ur van volgt :sche ver ,00,-- pel :orden ml II te iiioe ig van eel ;en be- sisch v&t'j jractisc; i erken .ara met iiding. 1 Inform het voorstel wordt "besloten. ;r beoor-Ét sloten wordt den Raad voor te stellen de gevraagde jez varen Bitheffing te verleenen. jene ont-B ;ikel 15 I ;n van del Lngen on-B legen JO 7. ïtwelk 2 en middel 1 de pon rent dese] door deiil t de lei dt -/ th rv fcaloten vordt de ea. u.v.d.xioef aan te schrijven het itrceel Hartweg 21 van deugdelij*c drinkwater te voorzien). Innen 14 dagen na uitreiking van dit besluit, bij nala Igheid waarvan door gemeentewege deze werkzaamheden rbor haar rekening zullen orden uitgevoerd. kere voon ronds, emeente i:l ve van del aan. De I rbondei. onden ont| etzlaan ij lge de broodbab- n, sectie] om de na-I kr achter! lijk te I Ésloten wordt den Raad voor re stellen de grond te aan- Harden conform her voorstel, met dien verstande, dat In» 4 van de voorwaarden, twee aansluitingen op het n- 'Jv»-/c-c t ■:>bl betreffende, onder dezelfde voorwaarde worden uittoe- rberd als bepaald bij de perceelen van Sitter e jfe van eedestraat. aan gevraagde vergunning wordt verleend, overeenkomstig ftèt besluit hiernevens als bijlage Oevoegd. </Z/ /7. 1 a 7t<i>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 576