Volg- num- Afzender of voorstelier Korte i n h o mer 1141 Verzky"Patum" 1142 Versta anw e z end Ingenieur te Amersfoort. 1143 3e Voorzitter. 1144 Techn. Ambtenaar Bouw- en oning- toezient deelt mede geen schade te vergoeden net betrekking tot den door J.C.Swager be taalde reparatie-nota terzake van het beschadigen van zijn auto, aangezien zaaxcschaden beneden fIC - - buiten de verzekering vallen. deelt mede dat volgens de tusschen aen Ontvanger der Registratie en Domeinen te Amersfoort en de gemeente So^st ge sloten overeenkomst dd. 8 -taart 1932 alsnog een hoeveelheid van ongeveer 200 143 grint uit de militaire terreinen te Soesterberg zal kunnen worden gegra ven en weggevoerd, en dat om der kosten wille geen voorstellen aan den Lanistd van 3efensie kunnen worden gedaan tot het aanleggen van een brandsingel om „e militaite berg. oefeningsterreinen te doester stelt voor de heer _..C.van nes adviseur bij het ontwerpen van het uitbreidings plan de helft van de overeengekomen ver-, goeding toe te kennen en uit te betaler,; aangezien het plan zoover is gevorderd,, dat deze betaling billijk is. biedt ter behandeling aan een verzoen om bouwvergunning vergezeld van de noo- dige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 577