1 d 'iïoJL 'S>ï 1 /M siM BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen nnber eKt college besluit op het verzoek van het kerkbestuur a.. je houe.ea^fcedguns tig te bescniknen. y, van de irdisge- ux de in| cheidsbe-1 ran uit- r aan de at j zond er li ïppen in ti swerkin^ d'er ken en aar bij ing aan- s veel oe angehoord zegd dat ere en kon- urde plas en zullen rzoeken. e inhoud ar heden orlas zon n van h£" len van evelen, ldeuren een een endien spreker eze nu bende is en het batit e verant- schoei- r het ls n komen hoord de nadere toelichting van den Technisch Ambte- .n het -an he t verzoek van ad er geen termen aanwezig ji jaLfJL pjj dressant te voldoen. jj ClcX t»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 584