Volg- num- Afzender of voorstelier Datum Korte inhoud mer 1154 Bed.Staten. deelen mede dat hun de behandeling van de „,.V. O.B.I.m. door Burgemeester en ,ethouders niet heeft kunnen bevredigej en verwachten dat met betrekking tot lel veringen aan de gemeente voortaan beter| aai worden gehandeld en dus zal worden gewaakt tegen herhaling van feiten als thans te hunner kennis zijn gekomen. Voorts vertrouwen zij dat thans door ael gemeente de blaam, welke door een en an| der op de H.V. O.3.I.L. is gelegd, op eenigerlei wijze van haar wordt afgeno-[ men. lij zullen gaarne vernemen hetgeeni| ten deze is gedaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 587