i j ■i til BESLISSING Afd en eelinq No. Aanmerkingen x..V. 0.3.I.m. alhier te berichten» Gedeputeerde Staten aanleiding jesloten wordt aan de lat haar adres aan de ïeeft gegeven mede te deelen, dat met betrekicing tot ba+ re leveringen aan de gemeente voortaan beter zal worden ahandeld en dat zal worden gewaakt voor herhaling van I feiten, die een blaam zouden icunnen werpen op de x.aam- llooze Vennootschap. Voor het geval op de x..V. tengevolge Iran het laatste voorval een blaam is gelegd, is het Colf liege bereid te bevorderen, dat deze wordt weggenomen (door het geven van opdrachten tot leveringen wanneer ènl ie kwaliteit der benzine èn de prijzen daartoe aanlei- Ling geven. ien afschrift van het schrijven aan de 2J.V. G.B.I.I-. Iter kennisneming toe te zenden aan de Gedeputeerde 3ta- |ten, ter voldoening aan de slotalinea van het schrijven! I I I fl I y\ 1 i L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 588