.4* NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1 ~>e_j tain.Ta.er193 Tegenwoordig de Heerert - H.Y-.ii ICLoosteren K.^o.uccs.e.a., e.tiio.uaex..s... Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, etaris, Bevat volgnummers lijp. t/m Uitgevoerd Afd. 1Afcl- II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 590