m. 9* «Zr. t ver z cd om aan itoc likaanwec •no'933» n ongevsc eer 3C u";en, dei ft van de verorde- boel -noor perceel, st, in se e noodip de door men icost agen luit tot eelte van erhoogd h.t vorder door wij- rlichtiii, iaing der inderd zc zien in g af van ijksweg de halte ora lampen bonuen te f.45," nalsiucd er brandu rand tijd arag per gen van ja< zit in in liet |csloten wordt den grond in koop aan te bieden voor den j* [rij s van f.2,75 Per je gevraagde ontheffing ïordt verleen^, onder voor-,"aardei, i t door adressante een bedrag ad iplöp'ó wordt ^estort |n het wegenfonds, zijnde f*441,75 voor aanleg- en [V* .74,01 voor onderhoudskosten en voorts grond afstaat voor egveroreeding conform het advies en teekening. Besloten wordt voor 1935 te ramen ..an verlichting met [inbegrip van Philoralicht over een gedeelte van den L-ijksweg, een bedrag van f.13170,12. aangezien de nuttige lichtstroom ongeveer vijfmaal hoo ier is dan de gebruikelijke verlichting bij 42 lampen =n het van algemeen belang is dat de drukke verkeersweg leugdeliji.c verlicht is wordt be loten dit wegdek met Phi loralicht te doen verlichten en daartoe aan den raad het foorstel te doen. ümtrent dit voorstel z-1 alsnog het ïdvies v n de Commissie voor Openbare enen worden &e- irr agd. ^sloten wordt het door Staatsboschbeheer ingezonden ?lan tot verbetering van het boschbezit als 00jeet voor P-s a.s. werkverschaffing te aanvaarden en reeds over te an den minister van Sociale Zaken goedkeuring te vra- ;en van het-object en te verzoemen de gebruikelijke subj idie in het vooruitzicht te stellen. 'ifp

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 596