Volg num mer 1174 Afzender oi' voor steller Techn. Ambtenaar Openbare erken 1175 -Pr .E.ÉL.P.Plosen- b 0 0li te Amsterdaxjx Datum -Por te inhoud deelt mede dat hem gebleken is dat doot den aannemer van den ophaaldienst voor asch en vuilnis bedragen van f.2,50 i-i ontvangst zijn genomen zonder dat dezt zijn afgedragen aan den Gemeente-ontv- ;er en °dviseert hiernaar een onderzoe te doen instellen door de Politie. Voorts wordt nog medegedeeld 3at van der Zouwen een bedrag schuldig is van ruim f.320,-- aan J.Brons. deelt mede de voorstellen van den heer Geijtenbeek inzake uitbetaling betref fende kwestie Belt, en verzoekt, alvor die voorstellen te beoordeelen te ver nemen wat er juist is van de bewerin, van den heer Geijtenbeek ten aanzien van waarborgsom en bijwerk. leslotei len te 1 leslotei lan Ooer ld f.óGC

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 597