BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkinaen is sloten wordt een "bedrag ad 2 x f2ï>0 op van der Zou- l?aJj V mi. iü te verhalen. den heer 5 betref- et alvo i te ver-1 De ;crin0iil - anz i ii csloten wordt de beweringen te weerle0gen. Je fethoudeil [P oJ[S an Openbare erken vericlaart, dat over de waarborgsom i jl ld f.600,-- net helt niet is bosproicen. V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 598