1 NOTULEN ■I BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1Se^.t.e.mMr193 Tegenwoordig de Heeren oé-;./. H» van ...lou ster en :,.Lod.e.es.e.n.,.ettLO.ude.rs. Secretaris J. .u ..-i Jatenour Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, Jo. o£~ De Secretaris, Bevat volgnummers t/mI.rD.3 Uitgevoerd Afd. 14? Afd- 11Afd- 111>7 Afd- IVA r I 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 600