1182 1183 Av.8ffenbeek. i'a turn-Ongevallen verzekering l'y. nde Reder land en" van 1845 "te s-Gri venhaQe verzoekt nogmaals uitstel voor uitzen ding naar Rijksverkverschaffing. idoet toekomen de polis inzake de on0e- j vallenverzekering van de leden der vri vïilli, e brancLw e er 3bslote b ir de rL .port j) voor ■orden Volgens ti. rzene e nigin

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 603