eenng Aanmerkingen de on^e- n der vri Besloten wordt adressant vrij te stellen van uitzending Bar de Rijkswerkverschaffingen wel op grond van het I ort van den controleerend ambtenaarI Be voorwaarden van verzekering ...isciireven in de polis i ■órden Ooedgekeurd. J Eigens mededeelin^ van den Voorzitter is omtrent deze /jjiJi Erzekering overeénstemaing met de "beide ferahdweerver- y ele ni^inpen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 604