NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 Tegenwoordig de Heeren H».vu.n Klooster T.Lüiyë;Qe:..'etaouuür s... Secretaris - Afwezig Acccord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers •v.l.r.:..- t/m Uitgevoerd Afd. A Afd. IIAfd. III- Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 606