-f hte &*Zr. ÜidV BESLISSING 34 vast aB vst te stellen. vast ereenkom- be sluiten] Afdeeling en No. Aanmerkingen r oereid P-.chts- ot onge- Is sec-| r vooras isloten wordt het erfpachtsrecht en de canon t( ren 'en den r ad daartoe v .orstellen te doen. I* V axmg Vaüi lelieidsh l| xns ai nd. i t s tuin- kt als 1 sloten woi'ut aan i.i.an den ^rond aan te Dieden - volgende verkoopsprijzen: cee 1 X x y per 1.2 II 2,7p III 2,50. IV 2,50 ceger voorwaarde, a. 03 hetzelfde terrein als in de ,g der ver meerite in mf n gr< eld paalde iö voorko- .11 de bij »te beusü'1 .e i3.--.nni!5! ZJx* inic in 22 en it dit ver door den adv. o er ■tllijice omgeving geen biokbou zal 1 orden toerei b niet worden ^esteld. uit aan -idxessant te 'oer 't gelijKzijdige mededeeling d 0 Dij het Joilege t desbetreffende Commissie de bedoeling voorzit gelijk blokbouw toe te staan. onmid- t en ïchten i en bij zoo min -> i n^~j e zond en voorstel oj Tl.1 r ad dienovereenkomsti dt overgenomen en besloten het voorstel te doen. x -• Besloten ;c. crnevGiis rdt a_„n den raad het voorstel oieden conform he 0 ona erp-r. evoegd tot Lronarui' adsbesiuit fcsloten wordt geen ontheffing te verleenen op dezelfde gronden als reeds hebben gediend bij de behandeling van 1( ort^elijke verzoenen. V TuO.'Siii Wormt ü-sló DO.: - 11 1/ kJQtïl k&cimw i ar bij ue- nmiddel- zal worde V u MA 4- 1ÜG U

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 608