ik BESLISSING I van 3ond, g J II g e 3 j seracht nemen t j Afcleelina A 1^1 I Aanmerkingen sloten v«o.rdt iiet schrijven te deponeer en belr al&e .1 ain, het-j ioze tuin iden v .n itvoeri.. an adressant mededeelen, dat de aannemer heeft toege- [f-J[f =0d de schr.de ad f.4i2Jj te nullen vergoeden, li de aannemer te bericntend t hex> College Kennisnam an zijn voornemen de schade met den heer v.d.'dop te. r«- elen, met verzoen hiertoe over te 0aan in het ^eval not )1.t net de leu er om.tr en ie aanne- an verzue rgemees duizing vergoe i het Dcsluit van het Jolie^e Lstus 1^34 or.dt bc sloten uitvoering te ^even jport 2ijn ra ver bi. zoo en code n en le. .ïens mezen ve n den eecre Cxirs t v srwe lo e p cembex* 1^34 en in ne g hort iidernaaso e r r i x6ü geme entehode x£e..,»is0even van uit oe sluit en* te "zoenen te ..illen medede-ien of nij met re Oetroffen xling uenoe0en neemt» srmeld ian ae die stee ebbenden x g ebx t ze aanm 3tsloten ordt he t result it aan den - dvoc- t i..r Jr.-i.- V 1 stfl 3 rechten en goedkeuring van den Raad en de Gedeputeer-j J lies onder vooimehoud van l j t oen. ordt oe£j e Mypel n «aai 1 es tel- e en en notulen Cx „ÖÜU1.XJI P r i'aL T3.ii aoy 1 tt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 610