Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 11.4 1195 H90 1197 .3ru0...an, Hurt- -i iil. au Soest. verzoekt hem. ontheffing te Trillen v-c.. nen van het bepaalde in artikel 13 dei- 13 ouwver ordening ten aa-zien v n den bourt v n een dubbel woonhuis, op een _ele0en ran de Kerkdwarsstraat 0137b zulks tot 0£) een afstand vanuit de achtererfafscheidingine de van 7*5° -(Besluit 3. en van 2c t er r e i:., sectie 6.5^ van '0.25) belast '..Ujustus 193A, le afd. Se Technisch Ambtenaar, belast met de leiding van Bouw- en Toningtoezicht .ac viseert het gevraagde verzoek niet in willl ,en. verzoekt ontheffing van het bepaalde in art. 14 sub VI der bouviverordening voor een aanbouw aan zijn woning op het per ceel Sectie A.no.2248 en wel o,j een af stand van 2.5° - uit zijerfaf schei- De technisch Ambtenaar nin /toezicht adviseert T.B.C.Vtreenigin. Soes c dinu van Bou - en 10- dd. 21 September 1934 1; 0.3/33 ,un ski te beschikken. vra- pleging i'echn .moten.- ar Bou - en foning- toezicht. een bijdrage in de kosten van ve., van Jacoba Abelman alhier, in het sanatorium Zonnevanclc te Harderwijk, De ouders die een inkomen genieten var. f.34,-- per week willen' f.1,-- per week1 bijdragen. jbieat ter behandeling an eenige verzot-] jken om bouwvergunning vergezeld van de noodi^e teekenin^en en adviezen. X* L)tA.SGxl j06 S w

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 611