voor i verband riet een nader scnrijven van belanghebbende lid. 2*- September 1934 nordt op voorstel van 'ethouder 1 r K "looster besloten het besluit van 14 deaer in te rek-cen en alsnog gunstig op het verdoek te beschikken besloten oi-dt gunstig op het veriÓen te beschi. l> eM u' u .sloten o.-dt tot het verleenen der bijdrage mits ouders in de -osten f.g,5< per eek b_talen. belet op het senrijven van Gedeputeerde Staten dd. 18 «h September 1934» nos. 3127/1876 en 3128/1877, le afd., ..roij toestemming nordt gegeven tot het ver le enen der bouwvergunningsordt besloten de aanvragen nos. I/964 en 1/97^ in te viilligen. J 1^ (isV te'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 612