L Jl- /yu. ni ny. Atdeeling BESLISSING Aanmerkingen >loten v;ordt de aftredende leden opnieuw ter beno.e- n den laad voor te dra0en. 'fa -vraagde ..acntxjxng ;om verleend. 'esloten nordt alsnog ten behoeve van patiënt D.tfijnbeeic air. .183,-- en ten behoeve van patiënt A.Hoekstra f455^ V 1 0'6iiiöentevvb^,3 Dij clr^^sn» .oor tusschennoais t van sloten wordt deze bescheiden bij de raadsstukken ter *.!f. ;age te le^en zulks in verband met de door het rauds- i 1 dasille ter zake gestelde vragen. v sloten vjordt de on bzerp-begrooting om -advies in .x.nde.;. stellen van de Gas commissie 3Vö o 101 e n w ox d t den Ie cnn x s c n -^mo te naar noenbare e r -^en K> be dragen ue kostIn te zz ...utu en in ie zenden v n let mxucen van een speelterrein op 1 t .art, zooals deze l,p net plan van uitbreiding Complex ..art sta at geprojec+ Aerd. J 4sloten \Nox"dt adressanten mede te deelen overeenkomstig t^j. t ivies van den Inspecteur van folitie, èC oept G34, 110.493/58. ontheffing aan E.II.Visser ordt tot neder opzegging zle end füu ÜC yo, J» i il^ "Vcé L i -L eb 4*0 j losenboom ;ordi besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 616