Volg- num- i Afzender of voorsteller mer i Datu m 1206 1207 120, 120 121C 12- Intendant van het Particulier Palei en Domein. te ooeotdij„. Directeur Postkan toor Utrecht. van AschDal- neg 27 3aarn. van der ou wen üObSüi Soester Be stuur- dersbond te Soest De 0 rzi 0 t-er Korte mriou deelt de voorstellen mede, welke de Ene cuteurs-testamentair van H. .de Koninj hoeder aan H.lï. de Koningin willen öves brengen net betrekking tot de overname van de Stadhouderslaan. deelt mede de openstellingsuren van hulppostkantoor te Soesterber^, verzoekt ontheffing van het bepaalde artikel 14 sub b der Bouwverordening, ten behoeve van den aanbouw van een - mer en keuzien aan de 'woning, 0ele0en aai den Lange Brinkveg, kadastraal benend sectie 2173 Omtrent dit verzoen wordt idvies ui tg bracht door den technisch ambtenaar, je last met'de leiding van Bouw- en onig toezicht verzoekt te mogen ontvangen de verbot- ding voor nieu - angesloten personen den ophaaldienst voor asch en vuilnis over het tijdvak van 1 Juli t/m 15 Seo 1934 In dit tijdvak zijn nieuw-aangesloten. 88 personen, die het recht van f.1,25 hebben voldaan, zoodat-aan v.d. k,u zou kunnen worden uitbetaald 8ü x is i.p5> verzoekt ding aan kinderen het verstrengen van school,--! d rvoor in r .nmerkin komend deelt mede dat de gemeente een kasgel loenin^ wordt aangeboden van i'751 voor den tijd van één maand (1 Cct. - 1 hov. 1934J door: a. de firma St-.al Go. te 1 s-uravena-, tegen een rente van 1 per jaar en f.25»-- provisie en b. den 'e der land schen 1 iddenstandsbarm, te imsterdam p er j ar tegen een rente van 2 fclokkeer r sloten l.etzelfd liet voor I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 617