f-'P- "t /y^Jfrï -eldl- 'Hia/fj Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen cslo'cen vio: .en Intendant, 'en, aede te deelen, dat de voor1 :-den niet goe tn- .„.elijk zijn, en het College geen vrijheid die "basis n n den Raad voorstellen te doen tot over :lae van de St diioudersl an. en v' r het College is kennisgenomen van dit schrijven en dt besloten het ter kennis te brengen van.den Raad. esioten norat aaressant te berxcnten, dat zijn verzoen; et voor inwilliging vatbaar is, aangezien de aanvrage; lier m overeenstemming xs ..et net ont e: •uitbreiding Orond d: ólozkeerd t de betalingen :an .een betalin. in van der eschieden. iou en zijn ge /ho. 'IM A ïs de te deelen, dat net College sloten sordt den d: ...d ie melide s te-.ndgu.. c o 1 ijx t voorstel van Burgemeester en athouders aan den 1 27 j'ebru ri 1934, no.33( on mitsdien den d andermaal voorstelt ai ijzend op het Verzoek te he- ecni-.ken, mede in verband ..iet de financieele oonsequen- cie's die th.ns nob meer op den voorgrond dienen te or- !esloten wordt met de firma Staal en Co. een ka „aai. ten bedrage van 1.75.000,-- vo nng aan te iuur van één m andingaande 1 tctober 'ente berekend naar 1 ,.j per j r en 1.25»"' den tegen een provisie 10 Zl - J J. J W j -1-1 ^3x* et G il 0 •V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 618