NOTU LE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 Tegenwoordig de Heeren .H.»van. ..3£Lqfrater en ,g«Lofleeaenf Wethouder». Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, y£ De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m 3 Uitgevoerd Afd. I^9 Afd. Afd. Afd. IV 'fy.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 622