Hl J in een a<.. s tx* .-,£3,1 op pervli, ;n, I verdooppx-i j s wordt bepaald op f.2,- '.P .van .liet orden medegedeeld i der lie... Besloten wordt de declaratie ad f.2ó4j' voor df iver het I - te voldoen. veree. ova. dvies der C htinL dcaBe ar igen voorzie,.,» et voorstel niettegenstaande het afwij- A «Jj Go.,L-issie den 'd :d ter beslissing foor L- ^jd^. ...c^eaoelinto van de Philips-iabrienen ie huurprijs der lampen verminderd tot 0,45 cent, |a rdoor de totaal dosten zullen bedragen f.1006,70 4v 4 f.396,90 of f 144J 60 in^ van iBesloten ordt de machtiging te verleenen en den raad ld, waar-Joor dit werd f.110,-- crediet te vragen. - zullen nc' h ]IHJ t verzoeke sloten wordt J.W.Penning de afrekening toe ce zenden 1f t,U terzake Baarult blijkt dat alsnog 218 M2 maal f,3,50 aan de ge- V adsbesluAsente verschuldigd is, zijnde een bedrag van f.yój,-- >$"1. 5-3-1, g nog p i Gebr. ..oBot uitbetaling van den eer sten termijn der aannemingssom van besieproot f.4826,25 worut besloten. le te rul net aan li 3 straat, zijr:deH )is rrK' - u. i. i. ^1 ij-*™ p e

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 624