J ij. 7 s- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen sie Straf" n is ge - a norden in dien. ver motor rij te 'OOr .5fi een be.„ 1 e lant - t verzoe om ui mgs de im binnen sn norden ig der ente ügever i of goed. op zijn m 3 duAci Laansect .s uitgc- >tenaar, en or.i .oor zijfl te stel esterberi stellen .ijks, ioi se kaart igend opig ovei willen bi an de ft om aan aan den nghstr i. nolol lan I aai in het xts vii'N .gezien de verlichting in deze gemeente onvoldoende om toepassing te ^even aan art.16 lid 3 van het mot rijwiel-reglementwordt besloten voorioopig niet den wensch Oevolg te geven. or IG •v XJ voorstellen oraen afgewacht 4e' J" n adressant mede te deelen, dat geen goedkeuring kan i&Jj- i rden verkregen. oolang het uitbreidingsplan in voor- reiaing is moeten alle vr gen die door de voorbe- iding in den veg st m orden -JTge enen. n de aanbieding wordt gebruik ^ern- a.vt. V* c\y, V J n de firma van lireukelen en conform plan I nuffels het voorstel te V 3.5 tliiOiuStic ij riS- 3»i- d' lU

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 626