v u\ het ter> laannoi at voor j me t he t itbreidii belast ai toedicht ierbedüé b verso 3 hussu: 3legen otie Ü.n. gen boir ruimte t reter idviseer ïgsplan af te u.van camppels ïog 2 au! waarbij f schei d viseer] ui tbr ei en af open ru an de 'scheien r op 4; oni 4 no.êj idings' v i j s; igd. dviseer uitbrei en af Afdeeling E S L 1 S S i N G Aanmerkingen ;ssanten mede te deelen, dat het ontwerp-uitbreidings- .n raoet worden afgewacht, alvorens an net versoels: lg kan worden gegeven. I* aform net advies der Commissie Uitbreidingsplan t afwijsing van net verzoek besloten. ■iorut cJy >nform het advies aer Commissie Uitbreidingsplan ordt het versoek afwijzend beschikt V- v het verzoek wordt conform het advies der COiumissie tbreidingsplan afwijzend beschikt. \P Os V' t I I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 628