lfJh BESLISSING Afdeelinq J A I Aanmerkinaen en No. g. aldfc i voor on eieren i gemee ort ui; onaar, en ronir rdvisec: -ui tbr ei effing paalde i voor li ingen on elegeh i geiutx. t uitge- enaarc en o/.;.; adviseer -ui tbr ei ef f int, n .n astraal 30 en verb mi an wor den bef kan zici ch arabte form het advies zal den raad morden voorges te re ,206x0 af te wijzen. ïform het .dvies der Cormiissie zal den e s t eld net verzoek af te ijzen. sloten wordt afwijzend op het verzoek te beschikken. n L.vm gijnen wordt h .van den berg te berichten dat tegen ningi i-"e füUUr yon het oerceel voor f.lo,-- per jaar in begin- ronds x J- 56^:^ oez ...ar is. i als se t in be- 10,-- Pe 1a' F ol/J' J- ij

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 630