^3 V J)/- xyy jut te Bo.iforïii .iet voorstel ..-ox'uc oeslooc. ïdeu T Len ais Jkschepc aJl- I of ii J 2 nee len sich iet &cen iBvorens de uitgaven not vernieuwing va., ue poup goed t in os uduren zal n Jou toezicht orden opgedragen na te aan welke woningen in de omgeving nog van drinkwater net at ila-z lening zijn verstoken en ontrent dit verzoen rappor ft 3 dat vulü ce "brengen fer De ^er i bedr-J VO üi' s I inz aac aan f| sscheii. sicn mei )e Co„. lat de 3pra kei t In ove| dachten [sloten nordt het voorstel aan advocaat Mr van Roy toe zenden en -f te v.achten of belanghebbenden al of nieej j voojs cel inc a. J- ig me i i overei hare ii| 3 fijn^ schrijven ter kennis te brengen van den fechnisch fcten ;ar Openbare 'erken met gelijktijdige opdracht bij; firma Van de ijngaart prijsopgaaf te vragen van de fodige hoeveelheden br andstoffen op afroep te verdeelen oe leveren aan de verschillende opslagplaatsen der in fchtingen en gebou ;en. V J- her :rceel aan der f te so* geleden [t den Raad voor te stellen tot grondruiling met Ijsveld over te gaan conform de adviezen. :echni-ï yj orden de zij| iet er ïgéilj -l| 3tOfffcH

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 632