\fo lg- korte inhoud izenuer 01 voorstellei Ja rum num- 1242 1243 iechn.Ambtena Bouw- en ho ning toezicht. Techn. Ambte naar Openbare J erheen ar stelt voor den chauffeur-monteur _^rie Vos te straffen met een der straffen a noemd in artikel 96 van het ^crkliedeji-l reglement. biedt ter behandeling aan eenige verzoc] z:en om bouw ver ^unning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. ou'. iaanvr

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 633