NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN c -oo r 193 4. Tegenwoordig de Heeren n.van -.loot. ter en ^.L.cdees.e.a.,;ethouaers, Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris Bevat volgnummers 124 t/m i&P.i.. Uitgevoerd Afd. ICY) Afd. II Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 636