BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen en Raad voor te stellen een creaiet van f.160, te staan voor verbetering van het torenuur' rk. - tot l? Jj- y kiu. Len Raad voor te aan de rTJn.j stellen te besluiten: een bijdrage ad f.Ö432,2Ö ie verl eneiji in de nosten van ombouw van het. bestaande bovengrond- scixe laagspanningsnet in een onder^ronds-h kabelnet langs de Bannin0str^at vanaf den spoor ;e0over0...ig Socstduinen toe den Rij ksv» eg te Roester bergen uaar- voor mitsaien een creo.iet toe o e se n v .1 x CJ4-js j a ..isbesauiv da. 1 .uuuacus j.i. toegestaan bedr g 115uc voor ver_plaatsin0 aer lichtleiuiu. 3 iix-iii^sürxLt tor uitbreiuin^ der in den brief van de -n een bedrc... Vuxi x -a.a de a tverliohtxne, s rr xcosten der straatverlichtine en necember 1934. als omschreven 12 Sept.1934 no.43>ö staan aas meerdere over de inden ..ova. lö juteerde :n c G ,ei=t op het schrijven v^.n Ie a34 de afa. nos. 3207/1929» _.aoö/l^27 arbij toestemming wordt <_egeven toe het verleenen der] ^ou'.verdunning;;ordt besloten de aaixVrauen nos. 1/ 972» ;o5 en I/960 in te illi.p.n. J. onthef finn \-ordt in0 ande 4 dezer op de te voorv^a -rden verleend .eoruine lig - v u/Ij y tjio. kennisgenomen. kosten ad f,13»35 spoedig over te ma^en. k2 aAJ' <d' lH 11 e sloten wordt het gemeentetei'rein aan de j.auaus Potter4 ai jOc v;ederopze,0gens toe voor het omschreven doel oe-i- ihikbanr te stellen. V V7//) c X*v. D C* JLT "V li rl jT Ci. lv n O X CL 6X1 xilG o Xlc u i* vi üij 1-R i ~f v. jxj au. 71,-- toe a O O O wil CisjL «w ld ia 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 646