vyj7 BESLISSING Afdeelinq No. en .orm ne t oencht v n aan Technisch .mots üjan -.-dedeeliri ■n ar aan Loen Aanmerkingen berichten, dat euens executoriaal besla^ op ut .ei elke de eneante an ..v.d.Zounen schuldig is, 0een s talingen nunnen worden ^sduan ü6etrokxen wordt .!ei_erinfcsbe sluit dd. 40 dept. 1934 01/ j 73 csloten norit de hou ver^unuin^ te VerIe enen, zoodra 3 uedeput-ex-de Staten daartoe toestemming zullen hed en verleend. •en technisch .ambtenaar 3ouv; toezicht v;ordt op^edra^en ventueele voorwaarden Voor deze houver^unninfa s.men stellen. stukxen norden hein terhand 0estela. I/Jj- sloten wordt g«hruik te maken van ne 0 reent van jrxaur en mitsdien niet in te schrijven. .6-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 648