Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datu m Korte i n n o u 1272 I273 1274 1275 Voetbal en Athle- t i e kver eeniging "Soesterberg" p/o H tlSml n n j xta mp e 4o D Soe sterberg 10 o p i g 13 e s u uz der fafeltennis- vereenifcing te ;e afdeelii [verboekt de gymnastiekzaal van de sciicoi| Ite Soesterberg te billen beschikbaar jstellen voor de indoortraining van de ig| den harer ver e enig ing en zoo .uogelijk 1 ieaereu Dinsdag der aeea. Het hoofd der scnool adviseert het ver zoek in te willigen. verzoekt net gywnastieklok terberg op Donderdag- en beschikbaar te stellen voor he c nen der taf'eltennissport 1 te 30oj- aterdagavonoëa 0 e 0 e f t - verzoekt verplaatsing van een boom, staande vóór het perceel Uranjel an ip De ïeclmisch. mibtenaar belast —et de leiding Openbare ernen brengt hiero..»- trent r .sport uit bij schrijven dd. GCoOber 1^34, no^'o4. besproaen -„orden de door de 3fc afdeeliit ont iorpen voorwaarden en bepalingen v;el re zullen ^elden bij de beuordeelin^ v verkloozeri die in aanmerking meenen te komen om bij de werkverschaffing te v;or| den .^eplaatst. oOc u C-"o. i 1 l) V. XI6 ld£ iC-uIii3.' _L 3j cj. n X. O 01 G

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 649