NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 Tegenwoordig de Heeren v 0 Secretaris >.li, Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers ..Lü./'.q t/m T2S.9.. Uitgevoerd Afd. 14^ Afd. II Afd. Afd. IV: /A _i« V3.-II - iu O o ttX 'O'Q K»J«Od<6-6S-SQy

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 652