Voig- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1270 1277 127Ó 1279 12Ö0 12*31 Ve rv:me ante- accountants te j 1 s-Uravenhage 2 luimve ehoud er s - ver. "ooest en Om streken" Centraal verifica tie -"bureau GS 1 s-ura verdrag e. ïeciin. Ambtenaar openbare erken. Openbare ie^Ken. 1262 1263 1264 'S/C.-.i euro-i.. aii- ieohm. uubtenaar i) s .mUr o e ne ve ld directeur - -e ur i r g i dienst. endt uitnoodiging 'bot het bijtonen v den achtsten accountantsdag der vere r.p Igxng te houden op 20 October 1934 e Utrecht ver zoent b-schikt ar stelling v .1 er, ...Êl jdaille voor ue op 24,23' en 26 i»ec. Ite houden jaarlijnsche tentoonstolli.v.j zendt rapport betreffende de controm der gemeenterek-oning over het j. ar iyJJ rapporteert over de offerte door re... 'ijn0 art t vraagd van de firma v iverzoekt machtiging om de leverinu van [brandstoffen aan genoemde firma op r: dragen. deelt mede dat de aannemer tanen berent is het .andelpad vanaf de .eikenlaan tofj den spoorwegovergang Ooest&uirmn te nt h rden voor den prijs v. n fo50 per m ter een en ander op de -jijze als in ..et rapport van den 'eèlinisch nnbtenaa. 0111 sclireven. me tota l oosten orde., m- „root op f.20G deelt mede dat JJ.Junin^ in een ge- sticht voor geesteszieken ...oet wormen j^enomen en de familie niet in staan is jde ia. r. n verbonden :osten te oc mm, bericht ov-r het verric.xt _n van prjiuc I tieven arbeid door arbeiders van\i:eg. atschappelijhulpbetoon tev;erkges---; ondersteunt een verzoek van de familie i Jannes om overpla tsing van h»J. Jannes [naar een Christelijke inrichting. brengt advies uit op de nieuwe verordsj ninc, voor heffing van keurloonen. L i 1 Q iv. )Cxll33.X*ö èj. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 653