JY* "i: 1 V* a* /?U.3iJ~ï ïüi men ver i4 u BESLISSING Afdeelinq I A Aanmerkingen i eer i C a il ïll£ I x -XL40. ij 1 x xr cIi CL a 1X xti Al 01 t O - e -i-oix i 'J> 'u. itrcl ^.ar 1 op tsiotwii v.ordt na de iiuancieele co^aiexit ^eiiourd te feboen de rerening den iaad 'ter voorloopige vaststelling n te Pi eden. ^sloten wordt de le Te ring aan de firma van de i ijngaart' pj lier op te dragen tegen de in dijn od.Gr te genexLe ijzen» P J. n bereid! n te vfel| o' p e x --.3 s in .iet 4- 5 xP Loten li orit aan den x^aad voor te snellen als me er d ei i c ..er aanneming -.'egens vernieu i—^ van net - ij ielgo Mt-boesterberg en de aamngstr^ao net verharden var n.'aelpad van mi^cnlaan eot -en spoor -egover^ang o_ aan den .mie.er .jc&nen ^e xiaarlem en voar ic. x e e .ex-v c.en cx xxi v e v a o n i a .bobb)——. een g ior-e taa fc i» I jxo16n vojCcl o d0 vcr^de^in^s-rosten x i i e c voor roavoniii^ ii i e t vun x* j)3jen oiis niet w. 1b ui*-a±dus o i i jji) 3I' Oüü r a_ nti^on den Souster i3e stuur der soond te 'oericiiten dat qix pioduetiex ..era ..orcit veiricno door ci e uroeiders m.l LieHp1- -i orut de bij^r^e ad ^verplaatsing van aen pnti< .50,-- re xanv arden t te bevorderen. r F' J' 'tiX t/jolb 1 u--t o uinuc Oxxn.ii 3 0 ie L>r001 j i*a gi o.l t aaOc poIdo advies uit en adviseert tot ï-x-ouen wordt met de geadviseerd ^n en aad voor ee s 11 e ^Oïi -Ox.ioci.. v. So Ce 31ei±xn emee n de verordening dier.- j li O i 3K1I y [A ay 7JJ| lilt, l I N I Xa XX - QC u-'lüïl» - O 0iixS cli 10 U o Sx»ie li JicXiij—t c x 6ix vt 6 p J. 0X6 tx u uil gp S o c uic r iC6 II XöCc»ii 01 J. u 0. w ïi -xLiLLQ. 70ur te S<oed-iGXl 110 e> 0 Oiieoc L» w c4 3» t a> C ii .1 jP G rïj XX X xU X x U C» l/ü Oil gjiJXX G C dw x, "^O t G i v. J - VÖJL tl. -ij

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 654