Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 12ÖÖ 12^7 12ÓÖ .éC;,..iwo üenaur - 0&.-3 fci'.'S, -edeputeerde ten van Utrecht. 12o9 ïechn. .-eübtenaa.. uoenbare tr_c.., ~e j Hva n Le euv; e n hieuw straat 57 J o e s t v. h.Y.u.r'ül. HieUW s wi-v t 57 o o e s t d^elt mede dat aan de aanneemster v het aanbouwen, van 2 leslokalen an ie school iddelwijkstraat ^de i;.V.Bc. en aannemershedrijf v/h Jac.van Geno J -uuersfoortzan worden uitbet ald of onderhoudster.wijn der aannemingssoi, zijnde le ,j van f.4516,-- is ,'.451 zenden afschrift van hun besluit v; i g Cctober 1934, 3e fd. no.3195/^544, aarbij zij goedkeuring onthouden aan het besluit van den raad dezer ciu12 September 1934, 4e 35g. Ie onderh Ir as o-oo e...tmj afd. no.zi, bericht over ..lacht aanbeveling -.rt i- ders re^enbouw door opzichter de Loer. Je sloten licii on g L VOul- I. ;uteeras Ie hoon i in net ra lenomen. lijnde ^er doet afstand van ii ai verlof l. h het perceel Hieuw straat 57 geldend voo" de voordoen li teit en de aangebou .Al z aa 1 verzoe....g een verlof /oor ^e vo _o-i caliteit en de angcbouvde za^.1 v. I perceel ieuwstraat 57* _evraa

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 655