'y- r sïtb.Jx /Pk-i/Af/ V d\- ter v.. aan de ti Gent t ald de 4 .4 51, ju. it vi i e n aan 0 eine eni no 1/ Afdeeling BcdLISdING Aanmerkingen ;rhoudstermijn aan orden uitbataaid met -en de .root Itsloten ordt aan aai. naad onder aanbieding vaa een |icVion o erji*desiui o oot n<_, dex eiuO-iiueoe^noü" Lnt vour te s'cellen, alsno0 aan den lensch van de ie - puteerde otaten ^evola te 0eve 11 en luitsuien niec oij x r 1 1 ie .1 lordt het verlof in te ti ou ,:de V ]&H- voorre» ^evraa^de verlof ordt verleer 1 v.. cJj- V' i v r *T) V Cy - t i iifs -,j r&c r^)X OU 10 C£ OUÜ lil O €j j. U e te ai'1 ■xin j.i.e d i*'Gtj_j o-a i; v,.ii clGa! x. e oimi eoh. kxxio"tcgx JQ— vtC iweixn«Li lenouea# Besloten ;ordt het schrijven er arbeiders <ls ■ïjnde 0er icht c^en g uhondci nie u te oectii ooonsn I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 656