NOTULE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A- <£- Du atsuiuim, VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN aw 193 Tegenwoordig de Heeren II. van., eu -..»xiOcl.e..e.s.fcj:i..)/.©.'fcliQ.Lt&.sï.s.».. Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, Bevat volgnummers t/m33c Uitgevoerd Afd. IAfd. Afd. III Afd. IV VT L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 658