Afdeeling en No. BESLISSING Aanmerkingen ordt verleend ian aijn verzoek wordt tegemoetgekomen door te. aterleiding ...aatsclirppij verleenne verjunn in& esloten .ordt dit schrijven voorioopi0 voor nennis^e- ins tan te nemen noten iOrdt niet op de klachten in te gegrond. Va/I- O-- verleenen met een proe .uer o vereennoms ci^ het oe .evoe^d e vereunni n poede.®luit niernevens als "bijl- uls Dijln^ö i-j^YOd^u 'iilS oir, ,i6 O k}C SlUl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 660