'h I BESLISSING ^B je ver^unnin^ ..orut verl^.nd overeenkomstig net oslui 1 iio^vens als o i j la<_;e 0övü%d» Afdeeling en No. Aanmerkinger cxji V ui l i&sioten wordt un de "bou ver^unnin^ de voor aardei Iverbinden als door ..en rechnisch Ambten r voorgesteld .et schrijven ordt voor geunisgevi.ig meenomen i er loi-B 1 ve_-ijuii..inj ..orlt tos ...n-o, ns verleend onder .Ai.. .ocnBie voorwaarden door den Inspecteur van Politie in zijn ;n toe- B-apoort van 9 Oct. 1934 i-ai1.do.372/4 omschreven. Vfc i T ;sloten 'ordt het crediet met Lc Jf- e vergadering besluit nict in te caan op verzekering ^on ongevallen van de z.0. .rs j doch .enschs bstenopgaaf te vragen van verzekering van arbeiders' di oor re steunbedragen _rn verrichten. c heer u-root alhier .ordt ing ande 5 üctober j». '^xiOei.id tot tijdelijre onder..ijzer ~an o.jj. school orkebuurt iM/- I uil 06 v U J-i. vil n I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 662