TuMif ESUSSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen oproeping nal ^eschieden in de volgende bladen; du tcunditj eekblad, de Ingenieur, de i-aasbode, Jiieuvïe jtterdaraaer-CourantHet algemeen Handelsblad, het trechtsch -rovinci ial en otedelija Dagblad en de ötan &ard. Yt Ol/j. pnform het voorstel -ordt besloten. ielet oo het schrijven van Ue..eputeerde Jtai,.. tgoer lV}4ae afd. no.333l/l9°2> "caaroij -oes'oa raming i q" even tot het verleen en der bouwvergunning édehfet up het advies van Jou - en 'oningtoesioht nosl I'- r'2 en 35/144, wordt besloten de 1/933 cn 1/974- in te illi^en. aïivra ,en no i •V •m I P. c PwA a. ^Anr'vo-r ir,rm J ÓC- Cu |C1, y-l l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 664