num- Afzender of voorsteller o r t e mer 130o 1307 13 Co 13C9 Ik 10 1311 J. .Testemei j er Birkstraat 54 Soesjt. T e chnAmb t e naar Bouv-tn fonin^- o 0 0 zï i c -.1. c Te ciiii.uob t e naa r Op u nbar e erken. H.H.v. agtendonk, Bosstraat uC Soe«t Be Voorzitter. v.Asch,Baarn. 131^ Vereeniging 'Soest duid" verboekt wijziging Tan zijn "bou pion, oaarvo r vergunning is verleend bij be- jsluit van lo üctober 193&» le fd., 12/229- Gmtrc .t deze aanreis-enheid iordt 1 pJ (uitgebracht door den technisch. ambten el st i h de lü'ictin^ V. .i boü - en :o itoezicnt i bericht omtrent het verzoek van «j.au oa aankoop van een gedeelte, Oroot ongevca :1 o 112 van het nan de Schrikslaan u^.v. jjen perceel H.no.53C7* -4e aandacht or;.. jor op 0=vtseigadat het terrein nieu schikt is voor bebouwing net 2 behoorlij! ele woningen, doch iel met 1 en- 1 dubbel .voonhuis, waarbij do., te oonhuis als hoekoplossing ...oct ontworpen. .:e dubb (kei en (enkele 'orden deelt mede dat de gemeente-v»erkman II.van Ooijen op 1 October j.1. ziek is gt or den vraagt toestemming tot het nbrti-g.cn van reclame's op den binnenkant der schu! ting om het voetbalterrein ..an de Bos- jstraat, alsmede toestemming tot aan* (brengen van reclame op de:, buitenk .5 jdier schutting voor eigen z ah. (de technisch Ambtenaar belast iet u. 1M ding van hou*;- en onin_toezicht - .Inspecteur va., tolitie breng»' n omtiei. jdeze ,an elegenhéid advies uit. jstelt voor den r .ad ter vaststelling h te bieden een ontv;e_rp-besluit toe v st- :smlxin0 v. n de vergoeding voor he - |lp35 voor het gebruik van at ambts oufci gen der politie: la. Jirkstr. at no.7 (v.-eeuwen) 0Ver 1Scho0lwvhumme 1 [zendt zich met een adres tot den Raad.* I ver zoekende aanbouw mogelijk te zaan aan een perceel aah den Lantoe Brinkvs^Ê' zendt zich met oen adres tot den A, inhoudende verschillende wenschon er grieven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 667