Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte Tiide joeue,ha- demakerstr30 Soesterberg JG3r 0UV5erteen-j hofstraat 62 So^st. iverzo~-:t te mogen Vernemen of tha.-s var-l [gunning xcan "«orden verkregen voor den bouv; van een 'blok van 5 woningen, op hit! terrein, kadastraal bekend gemeente io.r in oectie 3.2069» Omtrent dit verzot.. zordt rapport uit e-j 'bracht do. r den technisch ambtenaar, g. last met de leiding van oouv:- en orii„,- s o e z i ch c verzoen, t e ilicn coe st anu-x t t bouwen dubbel landhuis, op het perceel, sectie 1.426 toed. gelegen --an het pad Z.-. wordt opgericht tot op ten ai- stand van vanaf het bestaande «lok van 3 woningen, instede van 7 Omtrent dit verzoen ordt rapport ui „ge bracht door den technisch ambten: r, be last met de leiding van bouw- en xouig? CÜ^2j-LC.lLo

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 669