NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 3V.Januari 193 4- Tegenwoordig de Heeren r. tf. jJeiceth^ -jur^emeesuer ri. yan klooster en ^gd.ee.s.en e „houder s Secretaris <- A» BatentouXè:.»... Afwezig Accoord De Wethouders, 1 %'v L De Burgemeester, ecretaris, Bevat volgnummers 116 t/m1&6.. Uitgevoerd Afd. I^p. Afd. II Afd. III Afd. IV I H

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 66