BESLISSING 3jï1 adröSSanb ,n enkel en c en dub oei en Technisch. Ambtenaar •kans geen beswaar er ede te deelen, dat ocgen het bouaen van oorthuis onder voorgaarden douj ia zijn rapport omschreven, Afdeeling en No. Aanmerkingen i aeii ilaaa mededeelen, aat adressant de voor oa.-.rden 1 het raadsbesluit dd. 23 'ebruari 1933 heeft aanvaarq. -n nu op die voorgaarden -nscht terug te nomen. De in =t raadsbesluit gestelde voorwaarden dienen gehandhaafd olijven. aIs adressant den zand eto opheft en bij heb rf der nieuw te bou en dubbele \io.iig tre^t bestaat te- heu verleenen der Vergunning geen oez ..ar IS j!- Voii. Ij C 0 IS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 670