NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 Tegenwoordig de Heeren ou. _ix - - - •H-. van ..looster en K«X(3deasea.t Jile.tliaud.axA-. Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, A. -£-■ De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. I: 4V Afd. II Afd. Afd. IV j 1-1— „.,4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 672