'3 Volg num mer 1316 Afzender of voorsteller 1317 1313 I Datu m 4e afdeelin6 ter- secretarie 1319 134c u6cl o 0 0 e xx 0 c II. v0smullen. 1321 13->2 C.DorresteinZand- vo, rtvseg 89 Baarn h.B.vau Schalm;;ijl: lal;., il .n 3 Soest. Korte inhou [biedt de voordracht en de verordening U'-v u o,x j^lu^ e n e u oTo001 isalarieering Van het gsmeentepersone 'legt. <oy. r ceu Aaarbij jli.Ix. dé het besluit van de' d -.ser provincie d erp-beroe ïSbdrift, voorziening voiat uevra;.cx e onin^in der Ileuerlanden te edeputeerde stat 2 Oct. 1934, 3e ho.3195/25dA tot ontnouding van goe.. hd. het raadsbesluit van 12 ring loer 1 34, 4e afd. no.21, 311 tot ld er gemeentebegrooting vo< r het dici i 0 in 193 pe Voorzitter deelt mede, dc.t vot jut er C.d.J.v 0ustus 193 eij st met ~:iien tot -rbeidsover eenkoi .s dien datu,:. w~en ,'èc e en xan v„naf verhouding tot de gemeente bestaat is telt voor genoemden van Heij st me gan^ van 1 m^ustus 19_3 tijdsliji. stealen als bare 1erken per n and. opzichter t^^cn tïii t eekenaar :edde van aen is .uts- in- verzoenen las «ing V3ij .iging veror ening aanleju [vraagt de cbens huur van het par....=Jte] •ein aan dt Batenbui estorte jborgso f.l( ten spoedigste te mogen ontvangen. im verzoent aankoop van ten „arn en andere, erutuigen bij de aan de gemeente toecH hoorende boerderij aan den Lan0e Briflt- eg, voor de som v n .21,--. pe Technisch Ambtenaar belast met ut ie* openbare er„en heeft geen be, en dezen Vcrkoo - {verzoent plaatsing op ue lijst v n --VJ ranciers voor schilders- en ,-behn0~-s- eraz „dieaen je eCiimsoi, u iu anr -be 1~.0 0 iau din^ Cpenb'are .'erken brengt hlero. trep een gunstig advies Uit'. lei J o i'ü j'rzi öo-il' 0 Cr *J vr■-••• *2 Xlê 1 J S e u u x 3 *1 C •ij- jC-.» Dl 1 iU' ,3.11 1"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 673