,;Y~ Ah*. t'/3*/ Jf- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen H sl ten wordt de voordracht en de ontv»erp-verordeninw tt ..x .-.aa 'ee eic..-^n rsoneei r 111 n te, staten 5 j.f d 31 d 1e .lat oor oen t o 1 .-.li omst is rechts- p3s-ó%. stuhken door de afdéelittg overgelegd orden onver n /r j gObdgwiceura v u .uln v. i'...i verbonden. j d// "ei. lani. n o ie 0110 0 c 0iii->.^.0n w o 1 d o C Gt J* Vci»ii i^.g i j 0 u b0x1 o6sxl 0 0 l»! - per -andW^l |ija eilj ^UoUStUS 1^33 eene wedde v .n j. 3x0Ion '0-.dt cte verordening opnieu den raad n se .-..en n.et voorstel aan de v;ensch.en van ^cn inister te- cji Lk' Kj jxoten ordt voor d.^G,-- de oude ■ft J.Dorre, stein x verrot een. 1 Jj aJ \Sf( Vcx*aocji v» ordo inaer» i 1 x i d V W 6 f ;»I f- r» 4- a-d O cfl lil 6 u iH- ij li j. L» S j S "t 6 3 u6 u O 3w /"I O Ui - böd - V&i: J-^VC lc Anï lUwliji^ 0 jijxenukiir ovCiv.fcii3.'ctr bij C 011 dclx* 0 'cx*x^.c.ii j 11J u 0 t G 0011 i'XOl/Gil Ox CL C Cl 0 --j 1 X 1L, L j™*™* üw--U t o c b v ü- -1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 674