1324 1325 1326 1327 132b 1329 j.D.Houwink, 2iru str.39» Soest. I:i ,j_ e ur v^n "0 litie JijcSj. Q.J.v.Velsen en B„roen.N Inspecteur van po* litie Soest .C.Tensen Soest. Roy. Gvan vr m t nopi.ia.als te v illen oedvin. dat zijn Kinderen vjorden toegelaten ;oj Ide openbare lagere school ..in de .onne- jbloemstraat te Amersfoort. Verzoener is oereia her bedr ..0dut oproeide 0. ting aan de gemeente .eer zou cost.. dan hij to.lating tot een bijzonder. school, en elk bedrug ou neemo. lp lm. f.1' - - per leerling, in de ge: ...a| tekas te storten. geeft in Terband keersongevallen in n van de bocht iet de ve _lvuldi over e; .in, aan de zijde v Soesterberg op ZOO Soest als aan die n afstand van plm. en 1 ...arschu.iing sbo 15( ts doen plaatsen, als bedoeld in her sluit van ^en inister van fatersti A ad. 2a Juni 1934, opgenomen in bijl .0, VIIIb i sn 0VI verzoeten ondersteuning Het zijn dj beide personen die kennelijken on il tot venan zijn. Vol. as aantekening op hut schor besluit ...ag 0ttn ondersteuning .o. 0eucven. zendt een rapport houdende motiveerin& van overschrijding van het voor d. her- stelling van de rij iielbrancard to .0e- staan crediet. zendt interdienstregelin; autobus.hens! Amersfoort-Baarn en Baarn-Soesterbert verzoent den Raad te besluiten om irg - de 1 Gctober 1934 het uitgetrokken be drag ad f.30G,-- voor be0.leidin^ dm z.,arzinnige kinderen geheel an ht. - ïfc doen toeuomen, daar hij anders gene.r- zaakt is het vervoer der zinderen stop te ze eten. zendt antwoord op het schrijven van dur gemeester en 'ethouders ld. gó Septerh j.1. inzake schadeloosstelling hein-" ;0loten .ilij ---■ brand. esloten cii op te Besloten AstrexCxC not Itanisgen ia-ten. paloten P - afgeb: stelle] jurie.j iuT -Gr 21 o J k x Vc.il Hk e XQ. \J S lel |'-Sj.Otfcïl 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 675